Ledaren nr 12 2021

Ett industriellt nav som skapar tillväxt

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa och en succé. Anledningen till framgången ligger i träffsäkerheten – rätt besökare kommer till Elmia Subcontractor.

  Det är konstruktörer, designer, inköpare, vd:ar och produktionstekniker, med mera som reser till Elmia i Jönköping i november varje år. Mässan ger underleverantörerna chansen att synas och de kan presentera sina företag för besökare.

  Elmia Subcontractor är en effektiv mötesplats för att knyta kontakter som leder till affärer.

Åren före pandemin lockade Elmia Subcontractor årligen mellan 14 000–15 000 besökare och antalet utställare låg stadigt på runt 1 200. Förra året satte covid–19 stopp för mässan. När Elmia Subcontractor 2021 genomfördes en bit in i november kom 9 652 besökare, vilket är runt två tredjedelar jämfört med före pandemin. Tilläggas ska att antalet utställare var 770, vilket även det är två tredjedelar jämfört med före pandemin.

  Med tanke på rådande omständigheter är 9 652 mycket bra besökssiffror och ett bevis på vilken dragningskraft som Elmia Subcontractor har trots ett års uppehåll.

  Under mässan genomfördes möten mellan leverantörer och inköpare, det skedde dels i montrarna och på speciella aktiviteter/mötesplatser som mässan har skapat. Elmia Subcontractor innebär framtida affärer mellan legotillverkare och inköpare.

  Exakt hur många miljarder kronor som underleverantörsmässan genererar vet man inte. Helt klart rör det sig om enorma belopp. Här är fakta gällande en aktivitet/mötesplats från 2015 års mässa, den bjöd på 727 möten med 100 företag från 17 länder. Grunden till framtida affärer motsvarande drygt 19 miljarder kronor lades mellan verkstadsföretag från hela Europa.

Elmia Subcontractor är ett industriellt nav och en av motorerna för att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige. Mot den bakgrunden är det inte enbart positivt att mässan genomfördes i år utan också av stor kommersiell vikt för svensk industri.

  Avslutningsvis önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2022.

Per Sjögren
Chefredaktör

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2021-12-08 22:59:59

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden