Ledaren nr 8 2018

Industrin förekommer inte alls i valrörelsen

När jag skriver detta pågår valrörelsen för fullt. På en av många valaffischer kan man läsa ”alla elever ska klara skolan”. Går man runt och tittar på valaffischer så dominerar skola, vård, omsorg och migration. Att industrin skriker efter arbetskraft uppmärksammas inte i valdebatten.

Runt om i landet finns det många verkstäder som vill anställa men som inte kan göra det på grund av att de helt enkelt inte får tag på kvalificerad arbetskraft. Att verkstadsföretag inte kan anställa personal är ett hot mot tillväxten i vårt land.

Verkstadsindustrin (där jag räknar in fordonsindustrin) är tillsammans med stål- och gruvindustrin motorn i svensk ekonomi och betyder oerhört mycket för vårt välstånd.

Industrin skapar också jobb inom andra branscher som tjänstesektorn, främst är det olika typer av företagstjänster som bidrar till att utveckla industrins produkter.

När det gäller företagstjänster står industrin för 30 procent av jobben bland alla underleverantörer som levererar denna typ av tjänster. Som företagstjänster räknas bland annat olika konsultbranscher inom teknik, ekonomi, forskning och utveckling, samt marknadsföring.

Tjänstesektorn och tillverkningsindustrin arbetar ihop, de är inte separerade vilket många tycks tro. I framtiden kommer de att bli ännu mer sammanbundna i och med ett ökat tjänsteinnehåll i produktionen, som är nödvändigt för att ett verkstadsföretag ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

Verkstads-, gruv- och stålindustrin och de företag som är kopplade till tjänstesektorn sysselsätter idag mer än en miljon människor.

Mot bakgrund av hur viktig industrin är för Sveriges välstånd borde dess förutsättningar, och vad företagen oroas över, vara högt upp på dagordningen bland svenska politiker, framför allt nu under rådande valkampanj. Att så inte är fallet är mer eller mindre en skandal.

För att återkoppla till valaffischen ”alla elever ska klara skolan” så är det ingenting annat än valfläsk. Oavsett hur mycket skattepengar som skolan skulle få kommer det alltid att finnas ungdomar som inte klarar skolgången.

Angående valaffischer så har jag ett förslag till en med ett konstruktivt budskap, och mycket lönande för AB Sverige om det som står på plakatet skulle bli verklighet ”alla verkstäder i Sverige borde ha tillgång till kvalificerad arbetskraft”.

Per Sjögren

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2018-09-07 08:03:18

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 06 2019 Begagnatmarknad 06 2019