Ledaren nr 10 2018

Additiv tillverkning öppnar upp för nytänkande

Sedan flera år tillbaka finns det flerfunktionsmaskiner där även additiv tillverkning kan utföras. Att kombinera skärande bearbetning och additiv tillverkning i en och samma maskin öppnar upp för många spännande produktionsmöjligheter.

I stället för att enbart ta bort material i maskinerna går det också att lägga på material. Det medför bland annat att produkter kan tas fram snabbare och tillverkas till en lägre kostnad. Förutom material sparas även tid.

Med tanke på hur mycket material som tas bort vid skärande bearbetning kan materialkostnaderna sänkas rejält genom att bearbeta i en verktygsmaskin där även additiv tillverkning kan utföras. Först bearbetar verktygsmaskinen ämnet. Därefter växlas den additiva enheten in för att bygga upp strukturer, med mera.

Även tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner har utvecklat maskiner för additiv tillverkning. Sedan ett par år tillbaka har Trumpf renodlade 3D-printermodeller. De har även en maskinserie där laserskärning och svetsning kan kompletteras med additiv tillverkning.

En annan stor aktör inom plåtbearbetning, Prima Power, har nyligen lanserat en renodlad 3D-printer samt additiva utrustningar som deras 3D-laserskärmaskiner kan utrustas med.

Verkstadsföretag som har en 3D-laserskärmaskin där även additiv tillverkning kan utföras får ett bredare användningsområde då maskintypen öppnar upp för nytänkande. Efter att en 3D-laserskärmaskin har skurit bort material byter man ut skärhuvudet mot ett 3D-printer-huvud, därefter bygger man upp en påbyggnad, etc, på komponenten/produkten.

Maskiner där additiv tillverkning kan utföras är, om de används på rätt sätt och för rätt applikationer, ett lönsamt komplement till traditionella produktionsmetoder. Det gäller för såväl en renodlad 3D-printer som för en kombimaskin, oavsett om det rör sig om en flerfunktionsmaskin utrustad med en 3D-printer-enhet eller en 3D-laserskärmaskin utrustad med ett 3D-printer-huvud.

Därför är det inspirerande att allt fler maskintillverkare utvecklar maskiner för additiv tillverkning. När det gäller kombimaskinerna ligger de fortfarande i sin linda.

Men när allt fler inom industrin får upp ögonen för vad som är möjligt att tillverka i dem kommer verkstadsföretag att köpa dem, försäljningen kommer att gå sakta men säkert uppåt.

Per Sjögren

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2018-10-23 14:01:59

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Omslag vt 03 2019Omslag gulingen 03 2019