Ledaren nr 3 2019

Ett initiativ i rätt riktning

Många kvinnor underskattar sina tekniska kunskaper – ett beteende som riskerar att smitta av sig på unga flickor, med sämre självförtroende för teknik som följd. Det går att läsa i ett pressmeddelande från Teknikföretagen.

I samma pressrelease kan man läsa att forskning visar att tjejer redan vid unga år inte ser sig själva som tekniska. Enligt Ulrika Sultan, som forskar på flickors teknikintresse vid Linköpings universitet, beror det på att tjejer inte förväntas vara intresserade av teknik och att rådande normer fortfarande gör gällande att teknik inte är för tjejer.

Att det får konsekvenser syns i Skolverkets statistik över antalet sökande till teknikprogrammet på gymnasiet. Endast 18 procent av de sökande är tjejer.

För att stärka flickors tekniska självförtroende har Teknikföretagen tagit initiativ till kampanjen #CreateTechfidence. Kampanjen ska uppmuntra fler att ta tag i problemet för att säkra verkstadsindustrins långsiktiga kompetensförsörjning.

Kampanjen sprids på sociala medier där branschorganisationen uppmanar förebilder, som föräldrar och företrädare för teknikföretag, att vara med och bidra till förändring genom att ta till sig av budskapet och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Det handlar bland annat om hur vi hanterar teknik inför unga. Man ska inte förutsätta att killar är bättre än tjejer i tekniksammanhang.

På #CreateTechfidence samlas tips och bidrag på hur unga kan öka sitt tekniska självförtroende. Hashtagen har redan fått spridning, bland annat genom privatpersoner på Facebook, den finns även med på Linkedin, Youtube, twitter, med mera.

Teknikföretagens kampanj är ett mycket bra initiativ. Idag söker svenska verkstäder med ljus och lykta efter kvalificerad arbetskraft. Det kommer inte att bli lättare i framtiden, då stora pensionsavgångar väntar.

Luckorna för de blivande pensionsavgångarna måste fyllas upp. En lösning kan vara att få fler kvinnor att intressera sig för en framtid inom verkstadsindustrin. Ett första steg mot att det kan bli verklighet har Teknikföretagen tagit i och med #CreateTechfidence.

Per Sjögren

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:gudrun.lindfors-ronnblom@vtf.se
Publicerad 2019-04-15 08:20:29