Ledaren nr 5 2019

Endast fantasin sätter gränserna

Additiv tillverkning är det gemensamma namnet för ett antal tillverkningsmetoder där detaljer med valfri geometri byggs upp genom att material adderas lager för lager. Detaljerna kan vara enkla men även ha mycket komplicerade geometrier. Maskinerna inom den additiva tekniken, som brukar kallas för 3D-skrivare, innebär stora produktionsmöjligheter.

I en 3D–skrivare kan detaljer/produkter med vilken typ av geometri som helst, och oberoende av hur komplex den är, tillverkas. Genom att tillverka i en 3D–skrivare har en användare fullständig geometrisk frihet. Det enda som sätter gränserna är fantasin.

Ett företag som går i bräschen är Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. För ett par år sedan investerade Siemens 200 miljoner kronor i en 3D-verkstad. I denna verkstad används 3D-skrivare för tillverkning av förbränningsspetsar till företagets gasturbiner.  

Med additiv tillverkning kan nya komponenter tas fram nästan tio gånger snabbare jämfört med mer konventionella metoder (t ex borrning, fräsning och svarvning). Utöver det har Siemens uppnått betydligt högre precision på sina förbränningsspetsar.

Det är ingen överdrift att påstå att Siemens 3D–verkstad i Finspång har öppnat upp för industrialisering av additiv tillverkning i större skala.

Nu behöver man inte satsa som Siemens för att uppnå hög effektivitet eller förändringar. För ett par år sedan köpte en svensk maskintillverkare en 3D–skrivare som inte kostade allt för mycket. I 3D-maskinen byggs bland annat hållare till kablage. Tidigare köpte maskintillverkaren kablagehållarna som var standardprodukter och inte anpassade för designen på maskinerna.

Istället för att anpassa produktionen efter hur standardhållarna var tillverkade beslutade maskintillverkaren att skriva ut egna funktionella hållare precis som de ville ha dem. Payoff-tiden för 3D-skrivaren var tre månader.

Det gäller att få upp ögonen för vad som kan tillverkas med den additiva tekniken och vilka förtjänster ett företag kan uppnå med den. De som bäst ser behoven är inte tillverkare av 3D–skrivare, utan köparna av dem. Maskintillverkaren som skriver ut sina egna kablagehållare är ett av många exempel.

Additiv tillverkning kommer aldrig att ersätta konventionella produktionsmetoder, som även i framtiden kommer att vara dominerande. Däremot är additiv tillverkning ett utmärkt komplement till mer traditionell tillverkning. De ena utesluter inte det andra.  

På sidorna 44–49 kan du läsa mer om den additiv tillverkning.

Per Sjögren

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:gudrun.lindfors-ronnblom@vtf.se
Publicerad 2019-05-20 07:22:12

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden