Ledaren nr 6 2016

Verkstadsindustrin har nu en tydlig och viktig mötesplats

Industrimässorna på Elmia som genomfördes i maj blev en succé, de fyra parallella mässorna drog publik åt varandra. Mässan Elmia Verktygsmaskiner hade 11 228 unika besökare, Elmia Automation 10 020, Elmia Plåt 7 641 och till Elmia Svets och Fogningsteknik kom 7 433 besökare. Detta är mycket bra besökarsiffror för att vara i Sverige.

Genom att samla fyra industriella mässor under ett och samma tak har svensk verkstadsindustri fått en tydlig och viktig mötesplats. Det som genomfördes under fyra dagar i maj i Jönköping var en komplett produktionsteknisk satsning. Besökare fick tips, idéer och inspiration till produktionslösningar. Där demonstrerades modern teknik och automationslösningar som innebär att produktionen kan rationaliseras ännu mer.

Genom att implementera den moderna tekniken kan verkstadsföretag bli mer konkurrenskraftiga. Industrimässorna på Elmia är med och bidrar till att stärka den svenska verkstadsindustrin. Glädjande är därför att mässorna Verktygsmaskiner, Automation, Plåt och Svets och Fogningsteknik återkommer på Elmia våren 2018. Sverige behöver en stark verkstadsindustri.

Industrin är motorn i vår ekonomi och betyder oerhört mycket för välståndet. Räknas den produktion in som gruv- och tillverkningsindustrin genererar/skapar så är deras andel av Sveriges BNP omkring en fjärdedel.

Tillverkningsindustrin skapar också jobb inom andra branscher som tjänstesektorn, främst är det olika typer av företagstjänster som bidrar till att utveckla industrins produkter. En stark verkstadsindustri är en förutsättning för att vi kan fortsätta att ha en hög levnadsstandard i Sverige.

Avslutningsvis ett par rader om att vi har en ny hemsida och att vi var fjortonde dag kommer ut med ett nyhetsbrev. Hemsidan blir informativ, aktuell och lättnavigerad.

Våra nyhetsbrev bjuder på ett axplock av vad som händer i branschen. Nyhetsbrevet kommer att ha ett högt redaktionellt värde, ibland är det exklusiva nyheter som enbart vi har kommit över.

Till sist - ha en riktigt skön sommar, vi ses i augusti.

Per Sjögren

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2016-06-09 09:07:54

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden