Ledaren nr 6 2019

Det är viktigt att kunna förklara kundnyttan med industri 4.0

Det förekommer många oklarheter när det gäller industri 4.0 och digitaliseringen. Många gånger kan det vara svårt för verkstadsrepresentanter att hitta exempel där kundnyttan presenteras.
På många internationella mässor demonstreras exempel på industri 4.0. Det är alla möjliga tillämpningar med grafiska bilder över produktionsdata och simuleringar av olika processer, med mera. Men när det kommer till hur dessa tillämpningar effektiviserar processerna som de ska styra, blir svaren från de som säljer produkterna oftast lite mer svävande.
Det är fortfarande många inom industrin som ställer sig frågande om digitaliseringen verkligen är lösningen för att effektivisera produktionen vid deras företag.

Mot den bakgrunden är det viktigt att kunna förklara kundnyttan med digitaliseringen. Så att verkstadens representanter själva kan se vinsten med att tillämpa industri 4.0, vilket är precis vad Ravema har gjort.
Ravema har utvecklat konceptet Ravema 4.0 som syftar till att förklara kundnyttan med industri 4.0. Under Värnamo Industriexpo (som genomfördes i maj) demonstrerade Ravema flera exempel på fördelen med digitaliseringen.
Samtliga verktygsmaskiner i Ravemas hall var uppkopplade mot Mazaks uppföljningssystem Smooth Monitor AX. Systemet innebär att en maskinoperatör har en mycket bra överblick på sin verktygsmaskin.
Med Smooth Monitor AX får man bland annat information och analyser angående statusen på en verktygsmaskin. Det kan handla om skärkraftövervakning, hur mycket spindeln har snurrat, med mera.
Med Smooth Monitor AX går det även att koppla ihop flera verktygsmaskiner (även andra märken än Mazak) i ett nätverk. Genom att sammanställa och analysera flera maskiners driftsresultat kan den övergripande produktiviteten på en verkstad höjas.

Digitaliseringen är ett produktivitetsverktyg. För att den ska kunna slå väl ut bland företag inom verkstadsindustrin bör man i högre utsträckning än idag kunna förklara kundnyttan med industri 4.0. Förklaras kundnyttan med industri 4.0 så blir verkstadens representanter med på noterna.
Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt skön sommar. Vi ses i augusti.

Per Sjögren

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2019-06-13 08:08:46