Ledaren nr 7 2020

Det gäller attalltid vilja bli bättre

När det gäller att rationalisera produktionen med automation inom plåtbearbetning finns det mycket att välja på för ett verkstadsföretag. Det är allt från robotbetjäning av maskin till stora tillverkningssystem som innehåller flera maskiner/stationer.
  Ett tillverkningssystem innebär att ett verkstadsföretag uppnår flexibilitet och har flera alternativ till att utföra lönsam produktion. Flödet är jämnt och produktionen kan utföras helt utan flaskhalsar i dessa tillverkningssystem.

Ett tillverkningssystem kan beskrivas som en ”fabrik i fabriken”. I dessa produktionslinor matas råmaterial in i ena änden av anläggningen och ut ur den andra änden kommer detaljer/helt färdiga produkter.
  Produktionslinorna innebär att mellanlager kan tas bort och att transporter minimeras eller (i bästa fall) försvinner helt. Genom att använda dessa linor behöver ett verkstadsföretag inte flytta plåt och detaljer med truck mellan olika stationer, vilket tar tid och kostar pengar.
  Produktionslinorna är till för företag som har en stor produktion. Det är inte samma sak som att enbart långa serier/volymproduktion måste utföras i linorna för att nå lönsamhet. Även småserieproduktion och fåstyckstillverkning kan utföras med hög lönsamhet i anläggningarna.

Genom att automatisera produktionen med ett stort system blir ett verkstadsföretag mer produktivt, uppnår ökad lönsamhet och gör dem konkurrenskraftigare.
  I dagens tuffa konkurrenssituation måste företag hela tiden ligga i framkanten när det gäller teknik. Gör företagen inte det är det någon annan som är effektivare och då hamnar jobben där. Det gäller att alltid vilja bli bättre.
  Om stora system kan du läsa på sidorna 30-32.

Per Sjögren
Chefredaktör

PS
Du kan läsa Verkstadstidningen på
nätet om du jobbar hemma.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-08-06 21:59:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden