Ledaren nr 8 2020

Människan har alltid anpassat sig

I början av år 2009 var det finanskris och det rådde allmän pessism runt om i världen. Idag har vi covid 19 som har pågått i ett halvår. Coronakrisen har inneburit att många maskininvesteringar skjutits på framtiden. Arbetslösheten ökar och precis som i slutet av 2008 och under hela 2009 råder det en allmän pessimism runt om i världen.

  I första numret av Verkstadstidningen 2009 skrev jag en ledare med rubriken ”Ett par ljuspunkter i mörkret” där jag tog upp ett par positiva signaler som trots allt fanns.

  I den här ledaren tänker jag göra detsamma och berätta om ett par ljusglimtar från Industrisverige 2020.

Jag börjar med Star Servus Verktygsmaskiner som perioden före semestern sålde två Fanuctrådgnistar och två fleroperationsmaskiner av märket Röders. En av trådgnistarna har levererats till Njudungsgymnasiet i Vetlanda.

  Till en början ska Fanucgnisten ingå i skolans teknikprogram för de som läser ett fjärde år på teknikprogrammet. Fjärde året erbjuder inriktning Produktionsteknik där fokus läggs på konstruktion och tillverkning av verktyg.

  En annan positiv nyhet är att hos legotillverkaren AddCut AB i Smålandstenar har en ny Hurcoflerop installerats. Beslutet att investera i en ny fleroperationsmaskin tog AddCuts ägare när coronakrisen var som värst.

  Ett modigt beslut som byggde på tillförsikt om att på ett bättre sätt kunna serva sina kunder och därigenom få ökad beläggning. Trots bistra tider ser underleverantören nu framåt.

  Det rullar på för många inom verkstadsindustrin. En företrädare för ett verkstadsföretag berättade att det var sämre än för ett år sedan, men att de ändå hade lyckats bättre än befarat. Företaget har fått jobb som de tidigare inte har haft.

  Det är fortfarande tufft på många håll, men det råder en försiktig optimism ute i industrin.

När det gäller corona kommer vi att få leva med viruset ett tag till och vi kommer att anpassa oss efter tillståndet. När allt kommer omkring så har människan, från begynnelsens tider, alltid anpassat sig efter rådande omständigheter. Mänskligheten har överlevt pester, krig och sjukdomar. Vi överlever corona också.

  Avslutningsvis ett par rader om att under 2020 så har varje nummer av Verkstadstidningen kommit ut enligt utgivningsplanen.

Per Sjögren
Chefredaktör

PS
Du kan läsa Verkstadstidningen på
nätet om du jobbar hemma.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-09-03 21:59:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden