Ledaren nr 10 2020

En klockren film om verkstadsindustrin

Under större delen av 2020 har covid 19 dominerat livet i vardagen samt i hög grad försvårat verksamheten i näringslivet och mycket annat. Men som jag skrev på ledarsidan i nr 8 ”vi kommer att få leva med viruset ett tag till och vi kommer att anpassa oss efter rådande tillstånd”.
  Oavsett läge kvarstår de viktiga frågorna för verkstadsindustrin där en av nyckelfrågorna är bristen på kvalificerad arbetskraft. Ett sätt för att säkerställa återväxten av kvalificerad arbetskraft inom industrin är att attrahera ungdomar till en karriär i den. Unga söker sig redan till industrin, men det behövs många fler för att kunna täcka upp för framtida pensionsavgångar.

Att inte fler ungdomar intresserar sig för verkstadsindustrin beror till stor del på att de har (precis som många vuxna i det svenska samhället) en förlegad syn på verkstadsindustrin.
  Industrin beskrivs oftast som ”smutsig, bullrig och tråkig”. Dessa vanföreställningar gör att ungdomar ställer sig frågan ”varför ska jag söka mig dit”.
  För att attrahera unga till industrin behöver de få en uppdaterad bild av den, hävdar flera branschföreträdare. Till saken hör att det redan finns goda exempel på uppdaterad information om verkstadsindustrin – nämligen flera filmer på Youtube.
  Filmen ”Stål och verkstadsindustrin i Värmland”, som lades ut redan 2009, är ett klockrent exempel på en relevant beskrivning av industrin. Filmen tar bland annat upp att ensidiga arbetsmoment sköts av robotar och att verkstadsindustrin ständigt utvecklas. Tittare får se moderna cncmaskiner, mätmaskiner och lär sig att datorsimuleringar är vanligt förekommande. Och tekniken har inte stått stilla sedan dess.
  En ung person som börjar arbeta inom verkstadsindustrin får arbeta i en kreativ miljö med spännande och utmanande arbetsuppgifter. Filmen beskriver också att inom industrin kan en ung person göra karriär och ges chansen att resa runt om i världen samt uppleva olika kulturer.

Filmen gjordes på uppdrag av Stål & Verkstad, som numera heter *IUC Stål & Verkstad. Det är initiativ som denna film som behövs om man vill försöka ändra den skeva bilden av verkstadsindustrin.
  Tyvärr har filmen enbart haft 827 visningar (gällde den 8 oktober). Hur många unga som har sett den har jag ingen statistik på. Men definitivt borde många ungdomar (och även många äldre) se den. Frågan är hur ska man få ungdomar att hitta den här filmen på Youtube.
  Med denna ledare har jag uppmärksammat att filmen finns på Youtube. Ni kan föra budskapet vidare och göra verkstadsindustrin en stor tjänst. Gå in på Youtube och sök ”Verkstadsindustrin i Värmland”. Se filmen och dela den gärna med vänner och bekanta.

Per Sjögren
Chefredaktör

*IUC/Stål & Verkstad är ett ideellt nätverk som ägs och styrs av värmländsk industri. Nätverket jobbar med att stödja och coacha industriföretagen utifrån deras olika behov.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-10-19 21:59:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden