Ledaren nr 4 2021

Hybridmaskinen gerHybridmaskinen gergeometrisk frihet

Maskiner för additiv tillverkning, som populärt kallas för 3D-skrivare, innebär stora produktionsmöjligheter.Maskiner för additiv tillverkning, som populärt kallas för 3D-skrivare, innebär stora produktionsmöjligheter.I en 3D–skrivare kan detaljer/produkter med vilken typ av geometrisom helst, och oberoende av hur komplexa de är, tillverkas. Genom att tillverka i en 3D–skrivare har en användare fullständig geometrisk frihet.
  Det finns gott om renodlade 3D-skrivare. Numera finns det även hybridmaskiner - detvill säga en korsning mellan en verktygsmaskin och en 3D-skrivare. En av flera hybridersom finns på marknaden är Matsuuras Lumex Avance-60. I den adderas pulvermaterial,därefter byggs detaljer/produkter upp skikt för skikt tills de är färdiga. 

Metoden i maskinen är Selective Laser Melting (SLM) där metallpulver smälts sammanMetoden i maskinen är Selective Laser Melting (SLM) där metallpulver smälts sammanmed lasern och därefter formas detaljer. Hybridmaskinen har en byggvolym för X/Y/Z på600x600x500 mm och i den kan produkter/detaljer med en vikt på upp till 1 300 kg byggas.
  Lumex Avance-60 har även en frässpindel som kan rotera upp till 45 000 rpm. Fräsverktygetkan gå in och fräsa mellan skikten och det kan ske parallellt som byggprocessen utförsi maskinen. Det handlar inte om någon stor avverkning utan mest om finfräsoperationeroch finjusteringar. Fräsningen används för att uppnå högre precision på 3D-bearbetadestrukturer på produkter-/detaljerna.
  Att kombinera additiv tillverkning med skärande bearbetning i en och samma maskinöppnar upp för helt nya möjligheter inom både konstruktion och produktion. I en LumexAvance-60 kan omöjliga detaljer tillverkas, det kan till exempel vara detaljer som har invändigahål. Det finns ingen begränsning när det gäller den geometriska friheten i maskinen.

Under det kommande decenniet tror jag att allt fler designersUnder det kommande decenniet tror jag att allt fler designersoch konstruktörer kommer att intressera sig för additivtillverkning vid utvecklandet av nya komponenter/produkter.
  Det gäller att få upp ögonen för vad som är möjligtatt tillverka i en maskin där additiv tillverkningoch skärande bearbetning kan utföras. De som bästinser vad man kan göra i denna maskintypär nödvändigtvis inte maskintillverkarna,utan de tilltänktaköparna av en hybrid.
  På sidorna 24–26 kan du läsa omNorges arktiska universitet i Narvik(UiT) som har köpt en Lumex Avance-60 av Masentia i Värnamo.

Per Sjögren
Chefredaktör

PS
Du kan läsa Verkstadstidningen på nätet om du jobbar hemma.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2021-04-14 21:59:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden