Stort intresse för Industrisamtal i Gävle

För att skapa intimitet vill man behålla det lilla formatet i Industrisamtalet.  Foto: Joakim Helmbrandt För att skapa intimitet vill man behålla det lilla formatet i Industrisamtalet. Foto: Joakim Helmbrandt

I förra veckan arrangerades ett Industrisamtal på Högskolan i Gävle. Industrisamtal är en dialog mellan industri och forskning och konceptet har Högskolan i Gävle skapat tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren. Syftet är att industriföretagens konkreta utmaningar ska skapa underlag för forskning som kan vara till direkt nytta för industrin. Både företag och forskare var mycket positiva och engagerade.

-Så roligt att få jobba med detta och se en omedelbar kontakt mellan forskare och industri, säger Joakim Helmbrant som är samverkanssamordnare och spindeln i nätet mellan de olika deltagarna.

-Det är dialogen vi är ute efter. Vi vill inte hålla föreläsningar med forskare som listar upp vad de kommit fram till utan hålla det på den nivån man pratar.

Tanken är att man ska hålla det lilla formatet för att behålla intimiteten i Industrisamtalet.

-Vi har sagt att vi ska vara maximalt 28 personer i rummet för att det ska bli ett samtal som engagerar så vi har inte marknadsfört oss alls, men fick ändå förfrågningar utanför länet och var tyvärr tvungna att tacka nej till flera företag som ville komma.

- Inom forskningen vill vi också utmanas att leverera något nytt. Vi gör en del forskning på högskolan som inte alls är intressant för industrin. Inför Industrisamtalet utmanade vi våra forskare med att pitcha sin forskning på tre minuter så att den engagerade publiken. En företagsledare vill framförallt veta: vilket resultat, vilken nytta kan det här ge i min verksamhet?

Temat för Industrisamtalet i förra veckan var Människan i Produktionen. Här har diskussionen om kompetensförsörjningen en central roll. Hur kan man skapa medarbetare som är engagerade? Publiken fick också ta del om den lyckade modellen human lean som engagerar medarbetare och halverar antalet sjukskrivningar på arbetsplatsen. Att det är viktigt att inte bara förändra, utan förbättra.

-Det allra första Industrisamtalet hade vi i januari. Till det hade vi bjudit in verksamhetsledare och vd:ar och innehållet låg då på en mer på en generell nivå. Vi ställde frågan: Vad vill vi få ut av det här? Härefter kommer vi gå in på specialområden som engagerar och samtalen ska attrahera alla nivåer från högsta chef till medarbetare på golvet. En bonus som vi inte alls hade räknat med var att det allra första Industrisamtalet gav resultat direkt. Ett företag och en forskare hittade varandra och ett forskningsområde och gick genast in i en forskningsansökan i februari. Det var inte tanken att det skulle ske redan då, men faktum är att det belyser behovet av den här typen av samarbete.

-Nu ligger arbetet framför oss. Frön har såtts och flera deltagare har hört av sig. Vi ska forska tillsammans. Resultatet av forskningen kan också bli utbildningsinsatser. Våra forskningsfrågor ska motsvara industrinyttan.

Modellen för industrisamtalet har också ynglat av sig på en forskningsdialog som ska genomföras längre fram och som berör offentlig sektor och utmaningarna inom välfärden, kallat välfärdssamtalet.

- Nästa Industrisamtal kommer handla om innovativt lärande. Hur man får ett kontinuerligt och livslångt lärande och kan hitta andra metoder för att utbilda och fortbilda sin personal. Hur gör man det på nya sätt? Där finns också flera nya forskningsområden för högskolan. Datumet för nästa Industrisamtal är inte satt ännu, men det får troligtvis bli efter 30 september då Sandvik som är regionens största arbetsgivare tillsammans med Industrirådet, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg arrangerar Industridagen, avslutar Joakim Helmbrant.

 

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:gudrun.lindfors-ronnblom@vtf.se
Publicerad 2019-04-03 13:33:55