Strategiskt viktig order för AP&T

En av Indiens ledande tillverkare av chassier och hydroformade fordonskomponenter – ALF Engineering – har beställt en helautomatiserad presshärdningslina av AP&T. Det är AP&T:s första stora order till Indien, som är världens fjärde största marknad för nya bilar. 

–Med över 125 installerade presshärdningslinjer världen över är AP&T en väl etablerad partner till många aktörer inom automotiveindustrin globalt. Genom ordern till ALF Engineering tar vi nu också steget in på den viktiga växande indiska marknaden, säger Peter Karlsson, Area Sales Manager på AP&T. 

Presshärdningslinan är inte bara AP&T:s första i Indien, utan också den första för ALF Engineering. 

–Genom att investera i ny teknologi avser vi att möta de ständigt ökande kraven från våra kunder. ALF har tidigare visat sin förmåga att kunna identifiera, tillägna sig och produktifiera nya teknologier i en konkurrensutsatt omgivning. Presshärdning är ett område med stora möjligheter, som kommer att skapa nya intäktskällor för vårt företag, säger Koshy Ninan, vice president business development, ALF Engineering.

Den nya linan är baserad på den senaste tekniken från AP&T, som svarar för all automation, styrsystem och integrering. Hydraulpressen kommer att tillverkas av företagets indiska samarbetspartner ISGEC med utgångspunkt från AP&T:s originalritningar.

Det avancerade, modulbaserade rullugnskonceptet kommer att levereras av Benteler Mechanical Engineering som AP&T har samarbetat med i många presshärdningsprojekt världen över.  

–Som totalansvarig partner har vi utvecklat en state-of-the-art-lösning som kommer att ge ALF Engineering de allra bästa förutsättningar för en effektiv och lönsam produktion av presshärdade delar, säger Peter Karlsson.

Förväntningarna från ALF är höga.

–Vi förväntar oss hög tillförlitlighet, maskintillgänglighet och prestanda under många år. Vi ser också fram emot en produktivitet i världsklass genom kortast möjliga cykeltider och användningen av automation, säger Koshy Ninan. 

Presshärdningslinan ska installeras i ALF Engineerings nya anläggning i KhedCity, nära Pune 150 km sydost om Bombay. Det är företagets trettonde fabrik i Indien för tillverkning och montering av bilkomponenter. Leveransen är beräknad till första kvartalet 2022.

–Trots den rådande pandemin har samarbetet runt affären fungerat väldigt bra. Alla kontakter oss emellan har skötts på distans sedan slutet av 2019, säger Peter Karlsson. 

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2021-05-05 11:41:13

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden