Återhämtningen i ekonomin accelererar

Det är full fart ute på verkstäderna. Denna bild är från Skoogs Mekaniska i Gävle. Foto: Per Sjögren Det är full fart ute på verkstäderna. Denna bild är från Skoogs Mekaniska i Gävle. Foto: Per Sjögren

Återhämtningen i ekonomin har accelererat det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem har hämmat industriproduktionen och exporten. Det framgår av prognosen från Konjunkturinstitutet samt branschorganisationens Sinfs rapport.

Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv.

Tillverkningsindustrins indikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin.

Uppgången förklaras av att företagens storlek på varulagrens har förbättrats ytterligare. Allt större andel industriföretag är opåverkade av pandemin. Andelen opåverkade företag har ökat från 50 till 60 procent.

När Konjunkturinstitutet i april förra året började att ställa frågan om hur produktionen har påverkats av coronaviruset den föregående månaden så var andelen som svarade att produktionen inte påverkats drygt 30 procent. Därefter har andelen varierat mellan 30 och 50 procent.

I juli svarar 60 procent att produktionen inte har påverkats alls, vilket är 10 procentenheter fler än förra månaden. Samtidigt svarar 35 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning, vilket är 8 procentenheter mindre än förra månaden.

Även Sinf (Svensk Industriförening) bekräftar att ekonomin är på väg åt rätt håll och rapporterar historiska kvartalssiffror för underleverantörerna – inte ens materialbristen stoppar industrin, enligt Sinf.

Dagmar Zitkova

Publicerad 2021-09-08 14:19:06

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden